Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Behandling av irritabel tarmsyndrom basert på kognitiv atferdsterapi

Behandling av irritabel tarmsyndrom basert på kognitiv atferdsterapi

- Lær deg å mestre plagene

Publisert: 17.08.2020

Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet Sykehus tilbyr behandling basert på kognitiv atferdsterapi for deg som har diagnosen irritabel tarmsyndrom.

Behandlingen foregår i gruppe sammen med andre pasienter med irritabel tarmsyndrom, og går over syv samlinger à to timer, samt en oppfølgingssamling. Lege og psykologspesialist leder samlingene, og i tillegg deltar en likeperson som selv har irritabel tarmsyndrom.

Hensikten med behandlingen er å lære om hva som bidrar til å opprettholde og forsterke mage-tarmplager, og å få verktøy for å mestre plagene og de problemene de gir deg i hverdagen.

Behandlingen er basert på internasjonal forskning om hva som opprettholder mage-tarmplager, og det er god dokumentasjon for at den har effekt ved irritabel tarmsyndrom. Kognitiv atferdsterapi er en terapiform og en selvhjelpsmetode der målet er å mestre vansker i livet, for eksempel søvnproblemer, langvarige smerter og vedvarende utmattelse, og psykiske plager og stressproblemer. Metoden er også brukt innenfor idrettspsykologi for å styrke prestasjonsevne.
 

Behandlingen er basert på internasjonal forskning om hva som opprettholder mage-tarmplager, og det er god dokumentasjon for at den har effekt ved irritabel tarmsyndrom. 


I denne behandlingen er den kognitive atferdsterapeutiske tilnærmingen rettet spesifikt mot tanker, følelser og handlemåter som vedlikeholder og forsterker irritabel tarmsyndrom. Du lærer mentale strategier og konkrete handlemåter som kan snu onde sirkler til gode sirkler.

Behandlingen krever en innsats med treningsoppgaver mellom hver samling og lesing av materiell med konkrete råd om hvordan du går frem. Det er derfor viktig at du setter av tid til både samlingene og hjemmeoppgavene, og at du føler deg klar for å ta grep som kan gi endring.

Samlingene finner sted på Lærings- og mestringssenteret ved Diakonhjemmet Sykehus. Det starter en gruppe i september som allerede er fullsatt, men ny gruppe starter på nyåret. Dersom koronaepidemien hindrer fysisk oppmøte, vil deltakerne bli fulgt opp individuelt med telefon- eller videokonsultasjon. 

Dersom du tror at dette kan være noe for deg, kan du be fastlegen din om å henvise deg til Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Du kan også ringe psykologspesialist Elin Fjerstad for mer informasjon.
Telefon: 906 22 834

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF