Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Dette betyr statsbudsjettet 2020 for deg med fordøyelsessykdom

Dette betyr statsbudsjettet 2020 for deg med fordøyelsessykdom

Les mer om noen av forslagene i budsjettet her:

Publisert: 08.10.2019

Tekst: LMF
Foto: Pixabay

Dette betyr statsbudsjettet 2020 for deg med en fordøyelsessykdom

Den 7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Her er noen punkter (ikke uttømmende liste) du med fordøyelsessykdom bør merke deg.

LMF skal jobbe videre med statsbudsjettet, fremme våre medlemmers interesser ovenfor politikerne.

 • Alle over 55 skal testes for tarmkreft
  Siden 2012 har Helse Sør-Øst gjennomført et pilotprogram med screening av kvinner og menn i alderen 50-74 år for tarmkreft. Regjeringen foreslår nå å gjøre screeningprogrammet til en permanent nasjonal ordning. Fra 2021 får dermed alle 55-åringer tilbud om å screenes for tarmkreft.

  Screeningprogrammet baserer seg på undersøkelse av blod i avføringen ved bruk av en iFOBT-test. Et test-kit blir sendt per post til alle deltakerne. Prøven tas av deltakerne selv og returneres per post til laboratoriet. Dersom det blir funnet blod blir personen innkalt til en koloskopi. Screeningsprogrammet starter opp i 2020 og regjeringen har som mål at programmet skal være iverksatt i hele landet innen 2024.
   
 • Redusert støtte til deg som får grunnstønad ved glutenfri diett
  Dersom du mottar grunnstønad fordi du spiser glutenfritt vil du få mindre å rutte med om regjeringen får det som de vil.

  Regjeringen foreslår nemlig nå at grunnstønad til ekstrautgifter ved glutenfri kost for barn og unge i aldersgruppen 5–30 år skal reduseres fra sats 3 til sats 2, og fra sats 2 til sats 1 for øvrige aldersgrupper.

  Sats 2 utgjør i forslaget til statsbudsjett 1 047 kroner per måned (12 564 kroner per år) og sats 1 utgjør 686 kroner per måned (8 232 kroner per år).

  Dette er andre gang på svært kort tid at regjeringen reduserer satsene for personer som får grunnstønad for glutenfri diett. Den 1. mars i år reduserte regjeringen satsene fra sats 4 til henholdsvis 3 og 2, og nå foreslår altså regjeringen ytterligere reduksjon.

  Dersom forslaget vedtas vil det bety at alle over 30 år i løpet av det siste året har fått redusert sin årlige grunnstønad fra kroner 24 252,- til kroner 8 232,-.
   
 • Kutt i pensjon til uføre
  Regjeringen sendte den 17. september i år ut høringen «Om alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd». I høringen foreslås regjeringen at uføre alderspensjonister ikke lenger skal skjermes for levealdersjusteringen i alderspensjonen. Dette forslaget er også beskrevet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

  LMF har tidligere skrevet om forslaget her.
   
 • Vesentlige kutt i arbeidsavklaringspenger til de under 25 år  
  Regjeringen foreslår at minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) til nye mottakere under 25 år reduseres fra 2 G til 2/3 av 2 G fra 1. februar 2020.

  Dette innebærer en reduksjon i minstesatsen fra ca. kroner 198 000,- til rundt 130 000,-.

  I tillegg foreslår regjeringen å fjerne ung uførtillegget til alle nye mottakere av AAP. Dette tillegget utgjør ca. 44 000,- og skal kompensere for varig inntektsbortfall for personer som har fått arbeidsevnen nedsatt i ung alder.

  Besparelsene ved å kutte i AAP og ung uførtillegget ønsker regjeringen å bruke på driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten til oppfølging av unge mottakere av arbeidsavklaringspenger.
   
 • Økte egenandelstak for helsetjenester
  Regjeringen foreslår å øke egenandelstak 1 og 2, begge med 91,- kroner.

  Nytt egenandelstak 1 blir da kroner 2 460,- og gjelder egenandeler til lege, psykolog, poliklinikk, legemidler på blå resept og medisinsk forbruksmateriell samt pasientreiser.

  Nytt egenandelstak 2 blir kroner 2 176,- og omfatter egenandeler til fysioterapi, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak (RHF) og behandlingsreiser til utlandet.

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF