Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Forskningsprosjekt om IBD i tverrfaglig behandling

Forskningsprosjekt om IBD i tverrfaglig behandling

Forskerne trenger innspill fra deg!

Publisert: 13.12.2020

Foto: Pixabay (Oppslått bok hvor det flyter ulike bokstaver over.)

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjektet
Pasienters og helsepersonells erfaringer med råd om kosthold, fysisk aktivitet og integrerende helseomsorg ved inflammatorisk tarmsykdom - IBD i tverrfaglig rehabilitering

Bakgrunn og hensikt
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved OsloMet - storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap. I høst har vi intervjuet 18 informanter mellom 18 og 60 år og vi trenger noen flere før vi er i mål med første fase av forskningsprosjektet.

Målet med studien er å få mer kunnskap fra pasienter med IBD sine erfaringer med rådene de får fra helsepersonell om kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og integrerende behandling ved IBD. Med integrerende behandling mener vi komplementær behandling som supplement til den medisinske helsehjelpen du får. Tverrfaglig helserehabilitering ved sykehusets poliklinikker er fokus for forskningsprosjektet.

Studien samarbeider med knyttet til Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer som samarbeidspartner og medlemmer fra helseregion Sør-Øst inviteres til å delta.

Deltakere utenom denne helseregion kan delta og intervjuene gjennomføres med telefonsamtale eller ved fysisk møte i Oslo og omegn eller. Studien vil ta for seg pasienter som lever i sitt hjemmemiljø og som ikke er i akutt behov for sykehusinnleggelse.

Hva innebærer studien?
Intervjuene vil foregå som en samtale mellom deg og en masterstudent. Samtalen vi ta utgangspunkt i en intervjuguide/spørsmål om tematikken, men med rom for å snakke så fritt som mulig. Intervjuene vil vare en time.

Ved å dele dine erfaringer med masterstudenter i helsevitenskap gjennom et åpent intervju vil dette danne grunnlag for å utvikle et tverrfaglig rehabiliteringsprogram som kan brukes både i spesialist - og primærhelsetjenesten.

Forskerteamet som veileder masterstudentene er førsteamanuensis Lisa Garnweidner-Holme, førsteamanuensis Hedda Eik og førstelektor Kari Skrautvol.

Hovedtemaene er: Erfaringer med å få råd om kosthold, råd om fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse og erfaringer med og holdninger til integrerende behandling.

Studien har som mål å bidra til et helhetlig og samarbeidende helseteam hvor dine erfaringer er med i valg av et tilpasset opplegg. Senere i prosjektet vil helsepersonell med lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og psykolog bli intervjuet innenfor samme temaer.
 

Følgende kriterier til deltakere:

  • Aldergruppen fra 18 år til 60 år
  • Har diagnosen IBD med Crohns sykdom og ulcerøs colitt i seks måneder og over 
  • Være i rolig fase av sykdom under intervju og være boende hjemme
  • Både være under medisinsk behandling eller mestrer sykdommen selv
  • Har erfaringer med kosthold, fysisk aktivitet og psykososial helse
  • Ønskelig med erfaring innen komplementær behandling som supplement/tillegg til medisinske behandling som du får

 

Om personvern og økonomi
Både sted og personer i denne undersøkelsen blir av indentifisert, det betyr at informasjon vi får ikke kan knyttes til deg eller dine omgivelser. Dataene som samles inn, blir konfidensielt behandlet. Kopi av intervjuet kan gis ut etter eget ønske og kommenteres i etterkant.

Du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen uten at du trenger å oppgi noen grunn til det. Om så skjer vil det ikke få noen konsekvenser for den behandling og oppfølging du trenger ved å oppsøke offentlige helsetjenester.

Forskningsprosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata - NSD den 31.01.2020. Aldersspennet ble utvidet til 60 år og er godkjent av NSD i november 2020. Det er frivillig deltakelse og intervjuet blir gjennomført med telefon, møte ved OsloMet – storbyuniversitet i Oslo eller studiested Kjeller eller avtalt møtested med intervjuer. Nå i januar 2021 trenger vi noen informanter til for å fullføre første del av prosjektet.

Ved gjennomføring av intervjuet følger vi retningslinjer for smittevern ved Covid-19 (www.fhi.no) i egnet rom. Det er ingen økonomisk kompensasjon for deltakelse i prosjektet. Dere vil bli invitert til presentasjon av resultatene gjennom Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer – LMF ved møter eller seminar arrangert av OsloMet og LMF.

Påmelding sendes til organisasjonssekretær Hanne Kise e-post: orgsekr@lmfnorge.no eller Kari Skrautvol e-post: kari.skrautvol@oslomet.no. 

 

Vi takker for all responsen vi har fått. P.t 28.01.21 har forskerne fått nok informanter. 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF