Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Forskningsprosjekt om kosthold, fysisk aktivitet og integrerende helseomsorg ved IBD

Forskningsprosjekt om kosthold, fysisk aktivitet og integrerende helseomsorg ved IBD

IBD-pasient? Les her, da vel!

Publisert: 08.09.2020

Foto: Pixabay

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt om IBD og trening
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved OsloMet - storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap. Målet med studien er å få mer kunnskap fra pasienter med IBD sine erfaringer med rådene de får fra helsepersonell om fysisk og psykisk helse, kosthold, fysisk aktivitet og integrerende behandling ved IBD. Med integrerende behandling mener vi komplementær behandling som supplement til den medisinske helsehjelpen du får.

Studien er knyttet til Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer som samarbeidspartner i rekruttering av informanter. Deltakere fra helseregion Sør-Øst inviteres til å delta. Deltakere utenom denne helseregion kan også delta, men intervjuene vil fysisk gjennomføres i Oslo og omegn. Studien vil gjennomføres blant pasienter som lever i sitt hjemmemiljø og som ikke er i akutt behov for sykehusinnleggelse.

Hva innebærer studien?
Intervjuene vil foregå som en samtale mellom deg og en masterstudent fra OsloMet. Samtalen vi ta utgangspunkt i en intervjuguide med ulike spørsmål om tematikken, men med rom for å snakke så fritt som mulig. Hovedtemaene i intervjuguiden er: Erfaringer med å få fysisk og psykisk helseomsorg, råd om kosthold, råd om fysisk aktivitet/psykomotorisk behandling, og erfaringer med og holdninger til integrerende behandling. Intervjuene vil vare i cirka en time og gjennomføres der du foretrekker det.

Ved å dele dine erfaringer med masterstudenter gjennom et åpent intervju vil dette danne grunnlag for å utvikle et tverrfaglig rehabiliteringsprogram som kan brukes både i spesialist - og primærhelsetjenesten.

Forskerteamet som veileder masterstudentene er førsteamanuensis Lisa Garnweidner-Holme, førsteamanuensis Hedda Eik og førstelektor Kari Skrautvol.

Studien har som mål å bidra til et helhetlig og samarbeidende helseteam hvor dine erfaringer er med i valg av et tilpasset opplegg. Senere i prosjektet vil helsepersonell med lege, IBD-sykepleier, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og psykolog bli intervjuet innenfor samme temaer.

For å kunne delta bør du:

· Være mellom fra 18 år til 50 år

· Har diagnosen IBD med Crohns sykdom og ulcerøs colitt i seks måneder og over

· Være i rolig fase av sykdom under intervju og være boende hjemme

· Både være under medisinsk behandling eller mestrer sykdommen selv

· Har erfaringer med kosthold, fysisk aktivitet og psykososial helse

· Gjerne ha erfaring innen komplementær behandling som supplement/tillegg til medisinske behandling som du får

Om personvern og økonomi
Alle opplysninger som kan knyttes til din person blir avidentifisert i denne undersøkelsen. Dette betyr at informasjon vi får ikke kan knyttes til deg eller dine omgivelser. Dataene som samles inn, blir konfidensielt behandlet. Kopi av intervjuet kan gis ut etter eget ønske og kommenteres i etterkant.

Du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen uten at du trenger å oppgi noen grunn til det. Om så skjer vil det ikke få noen konsekvenser for den behandling og oppfølging du trenger ved å oppsøke offentlige helsetjenester.

Forskningsprosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata den 31.01.2020. Det er frivillig deltakelse og intervjuet blir gjennomført ved OsloMet – storbyuniversitet, Pilestredet 32 eller avtalt møtested med intervjuer. Intervjuet/samtalen blir gjennomført fra midten av september 2020 og utover høsten.

Ved gjennomføring av intervjuet følger vi retningslinjer for smittevern ved Covid-19 (www.fhi.no) i eget rom med to til tre personer. En i forskerteamet er med i innledningsintervjuene. Det er ingen økonomisk kompensasjon for deltakelse i prosjektet, ved reiseutgifter så ta kontakt med prosjektleder.

Dere vil bli invitert til presentasjon av resultatene gjennom Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer – LMF ved møter eller seminar arrangert av OsloMet og LMF.

Ta kontakt med Kari Skrautvol om du har spørsmål om prosjektet, på e-post: kari.skrautvol@oslomet.no, eller telefon 67236185 eller mobil 93 62 13 28.

Vil du melde deg til intervju kan du også melde deg på til organisasjonssekretær Hanne Kise i LMF: e-post: orgsekr@lmfnorge.no ; sms til telefon: 995 74 739.

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF