Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Glemmer de funksjonshemmede

FFO har gitt sin første reaksjon på statsbudsjettet 2016, og de mener at regjeringen glemmer de funksjonshemmede.

Publisert: 07.10.2015
Glemmer de funksjonshemmede

«Vi ser igjen at funksjonshemmede kommer bakerst i køen når arbeidsløsheten vokser», sier Knut Magne Ellingsen styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). «Dette kan ikke Norge være bekjent av lenger, og vi forventer at KrF og Venstre blant annet får på plass flere tiltaksplasser i budsjettforhandlingene».


Det er 87 000 funksjonshemmede som står uten arbeid og ønsker seg inn i arbeidslivet.

«Dette tallet har stått på stedet hvil lenge, og skiftende regjeringer har ikke klart å knekke denne koden til tross for økonomiske oppgangstider. Statsbudsjettet for 2016, som tar flere store grep for å møte arbeidsløsheten, vil dessverre heller ikke bringe oss nærmere målet om å få flere funksjonshemmede i arbeid», sier Ellingsen.

NAVs oppfølging
«NAV må styrke bistanden til gruppen som trenger mest oppfølging. Vi har en klar forventning om at den nye NAV-direktøren Sigrun Vågeng følger opp konklusjonen i ekspertutvalget hun ledet om NAV, og at regjeringen følger opp med tilpassede bevilgninger. Vi er usikker på om dette budsjettet ivaretar det, sier Ellingsen i FFO.

Vågeng-utvalget konkluderte blant annet med at NAV må rustes opp til å jobbe mer arbeidsrettet, og NAV-kontorets markedsarbeid ut mot arbeidsgivere må styrkes. Utvalget fant også ut at grupper med stort bistandsbehov kun i gjennomsnitt mottok 7,5 timer oppfølging i året.

FFO mener at mangel på brukernær oppfølging fra NAV-ansatte, som må ha nok tid og ressurser til å gjøre en god jobb, har medført at det ikke er flere funksjonshemmede i arbeid nå enn før NAV-reformen.

Mer utdanning
Å satse mer midler på utdanning vil hindre utenforskap blant funksjonshemmede, viser forskning. «Flere funksjonshemmede må også få mulighet til å ta lengre utdanning som arbeidsrettet tiltak. Spesielt høyere utdanning er en suksessfaktor for at funksjonshemmede skal komme i jobb», sier Ellingsen.
Til tross for denne kunnskapen er funksjonshemmedes mulighet til å få støtte til utdanning gjennom NAV blitt innskrenket etter en regelendring i 2004, da det ble innført en aldersgrense på 26 år og en 3-årsgrense for varighet av utdanning. Dette er dessverre ikke endret i dette budsjettet.

Funksjonshemmede og syke må slåss for småpenger
«Den samme regjeringen som for ett år siden ville spare 600 millioner kroner på å fjerne barnetillegget til uføretrygdede, bevilger nå 2,7 milliarder årlig til gifte- og samboende alderspensjonister uten å blunke, sier Knut Magne Ellingsen styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). «Dette er et forslag helt uten sosial profil, og vi merker oss hvilke grupper regjeringen synes det er greit å kutte til».

 «Man bør heller løfte tilbake midler i kompenserende ordninger for dem med store sykdomsutgifter. Det er også behov for å styrke bostøtten for uføretrygdende, og NAV har mange store oppgaver foran seg. Prosesser den nåværende FrP-statsråden Robert Eriksson har gått i bresjen for tidligere», sier Ellingsen i FFO.

Fradrag for store sykdomsutgifter
I 2012 mistet mange kronisk syke og funksjonshemmede muligheten til fradrag for store sykdomsutgifter. Dette har gitt store negative konsekvenser for den enkeltes privatøkonomi. Heldigvis stoppet Solberg-regjeringen utfasingen i 2013 og ville lage en ny ordning.

«Saken har nå ligget på finansminister Siv Jensens bord i snart to år. Imens må mange med store sykdomsutgifter betale hele regningen selv. Vi forventet at regjeringen kom med denne ordningen i dette statsbudsjettet og ikke at vi fortsatt må slåss for småpenger», sier Ellingsen i FFO. 

(Kilde: pressemelding FFO 07/10/2015)

 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF