Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Har du tatt koloskopi?

Har du tatt koloskopi?

Masterstudent Gry Håvi ved Gastromedisinsk poliklinikk på Oslo universitetssykehus trenger din hjelp i forskningsstudie. Har du tatt koloskopi? I så fall: bli med!

Publisert: 17.06.2018

LMF videreformiddler denne henvendelsen fra Gry Håvi som gjennomfører et masterstudie i helseadministrasjon ved Oslo Universitetssykehus: 

Forespørsel til deg, som har fått utført koloskopi, om deltakelse i en forskningsstudie.
”Sykepleieren en uavhengig faktor for koloskopi-kvaliteten?”

Bakgrunn og formål
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie hvor jeg skal se på hvilken betydning sykepleieren, som assisterer en koloskopi har for kvaliteten på koloskopiundersøkelsen. Hva er sykepleierens selvstendige bidrag og hvordan kan vi måle dette?

Hensikten med denne studien er å legge grunnlaget for å definere kvalitetsindikatorer på sykepleierens utførelse og undersøke hvordan sykepleierens kompetanse og selvstendighet påvirker utfallet ved koloskopi. Dette vil kunne gi oss informasjon som kan være et bidrag i arbeidet med å øke kvaliteten på pasientbehandlingen.

Denne studien er min masteroppgave i helseadministrasjon(MHA). I min studie ønsker jeg å intervjue tre ulike grupper: i) gastroenterologer med minst ett års erfaring med koloskopi, ii) sykepleiere som har minst ett års erfaring med å assistere ved koloskopi og iii) tjenestebrukere (pasienter) som har gjennomført to eller flere koloskopier. Rekrutteringen av pasientene vil gjøres via Landsforeningen for Fordøyelsessykdommer (LMF)

Hva innebærer deltakelse i studien?
Deltakelse i studien innebærer for deg at du blir med i et fokusgruppeintervju med andre personer som har fått utført to eller flere koloskopier. Gruppen vil bestå av 5-7 personer. Intervjuet vil bli tatt opp på lydfil eller lydbånd. Intervjuet vil vare 1 - 1 1/2 time, og det vil mest sannsynlig være på et møterom ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle opplysninger vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Det vil ikke være noen kobling mellom den informasjonen du gir i intervjuet og din person, og din deltagelse vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjon. Prosjektet skal etter planen avsluttes 3. desember 2018, da vil alle opplysninger og lydopptak slettes.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke få noen konsekvenser for deg det vil ikke få innvirkning på ditt forhold til behandlere eller andre.

Vil du bli med? Send en mail til Gry Håvi, mail gryhaa@ous-hf.no

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF