Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Hva er et lærings- og mestringssenter?

Hva er et lærings- og mestringssenter?

Vi i LMF deler oversikt over mestringskurs fra hele landet, men hva gjør man egentlig på et lærings- og mestringssenter (LMS) ?

Publisert: 22.01.2019

Tekst: Kari Fredriksen, Leder Lærings- og mestringssenteret, Stavanger universitetssykehus
Foto: Privat - Kari Fredriksen, engasjert leder på LMS i Stavanger har allerede IBD kurs for 2019 i kalenderen.
Denne teksten ble først publisert i Fordøyelsen utgave 4- 2018

Hva er et lærings- og mestringssenter?
Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell. Tilbudene på Lærings- og mestringssenteret har som mål at pasienter og pårørende skal få økt kunnskap og bedre ferdigheter, for å kunne mestre langvarig sykdom og helseutfordringer.

Opplæring av pasienter og pårørende er en av de fire hovedoppgavene til spesialisthelsetjenesten og skal være en del av pasientforløpet og pasienttilbudet på alle sykehus.

Kurs
Opplæringstilbudene utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere, og fagkunnskap og brukerkunnskap er sidestilt. Opplæring og kurs er forankret i fagavdelinger på sykehuset og har en lege som er medisinsk faglig ansvarlig. Opplæringen på Lærings- og mestringssenteret skjer i grupper. Gruppestørrelsen varierer mellom 8 til 30 personer

For å delta på kurs må du ha henvisning fra lege – enten fra sykehuset, privatpraktiserende spesialist eller fastlege

Opplæring er mer enn å informere.
Opplæring er en systematisk aktivitet med en klar målsetning om at pasient og/eller pårørende skal få muligheter til å tilegne seg god og sikker kunnskap om sykdom, behandling og det å leve med en helseutfordring i kortere eller lengre tid.

Forskning viser at opplæring i grupper der erfarne brukere og fagfolk samarbeider gir god effekt (1). Det som spesielt påpekes, er det å få god kunnskap fra både fagpersoner og erfarne brukere, og det å treffe andre i samme situasjon(1, 2). Vi ser det samme i de tilbakemeldingene vi får fra pasienter og pårørende som har deltatt på kurs hos oss.

Forskning viser også at det er helseøkonomiske effekter av opplæring til pasienter. Det viser seg at god opplæring gir færre innleggelser, mindre bruk av helsetjenester og flere kvalitetsjusterte leveår (3)

Se oversikten over mestringskurs her! 

 

Referanser:
1. A scoping review of the literature on benefits and challenges of participating in patient education programs aimed at promoting self-management for people living with chronic illness av Una Stenberg, Mette Haaland-Øverby, Kari Fredriksen, Karl Fredrik Westermann, Toril Kvisvik I Patient Education and Counseling 99 (2016) 1759–1771

2. Patient education – Which parts of the content predict impact on coping skills? Nossum, R, Rise, M. B, Steinsbekk, A. I Scandinavian Journal of Public Health, 2013: 41: 429-435

3. Health economic evaluations of patient education interventions a scoping review of the literature Una Stenberga,*, Andre Vågana, Maria Flinkb, Vibeke Lynggaardc, Kari Fredriksend, Karl Fredrik Westermanna, Frode Gallefosse  I Patient Education and Counseling 101 (2018) 1006–1035

 

 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF