Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Informasjonsfilm om samvalg

Filmen "Ingen beslutninger om meg, uten meg" kan hjelpe deg med å vite hva du kan og skal gjøre som pasient.

Publisert: 10.05.2015
Informasjonsfilm om samvalg

Informasjonsfilm tilgjengelig
For å styrke pasienters mulighet til å være involvert i valg, har sykehuset Innlandet/Helse Sør-Øst og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring utviklet en informasjonsfilm om å delta i beslutninger - samvalg. Filmen tar utgangspunkt i en konkret pasienthistorie, og forteller både hvorfor og hvordan pasienter og brukere kan delta i beslutninger - samvalg.

Filmen har nylig blitt publisert på helsefilm.no. Alle mottakere av denne e-posten er velkomne til å bygge inn filmen på egne nettsider, lenke til den, omtale den eller på andre måter ta i bruk og spre innholdet.

Lenke til filmen på helsefilm.no på Norsk eller Engelsk, eller på YouTube

Regionsfunksjon kunnskapsstøtte
Helse Sør-Øst ønsker å koordinere og videreutvikle innsatsområdet Kunnskapsutvikling og god praksis, og har opprettet flere delprosjekter for å følge opp arbeidet, lagt til ulike foretak. Sykehuset Innlandet har ansvaret for å følge opp området kunnskapsstøtte. Ansvaret innebærer å understøtte at behandling og omsorg bygger på et oppdatert og pålitelig kunnskapsgrunnlag, integrert med pasienters verdier og preferanser. 

Handlingsplanen for 2015 fokuserer på samvalg - en prosess der pasient og helsepersonell som står overfor en beslutning, sammen kommer frem til hva som er det beste for pasienten. 

Samvalg
Pasienter og helsepersonell står ofte overfor valg der én beslutning ikke er best for alle. I stedet er det beste alternativet er et spørsmål om en personlig avveining av fordeler og ulemper ved alternativene. Kroniske sykdommer, krefttilstander og en rekke andre sykdommer og skader byr på slike dilemmaer. Det er pasienten som får erfare konsekvensene av beslutningen på kroppen. 

Derfor bør alle pasienter som ønsker det, ha mulighet til å være involvert i beslutninger. Helsepersonell og pasient må sammen se på hva som er det viktigste for pasienten, og gå gjennom konsekvensene av de ulike behandlingsalternativene. 

Samvalg er forankret i Oppdrags- og bestillerdokumentet til helseforetakene, som fastslår at brukere og pasienter skal involveres både på system- og individnivå. Samvalg blir tema på den nasjonale Pasientsikkerhetskonferansen i september. I foretakene er samvalg på vei inn i strategier for brukermedvirkning. I 2015 er samvalg særlig relevant i pakkeforløpene, der pasienter, samtidig med at forløpstidene skal reduseres, må gis mulighet til å være med og ta beslutninger. Aktiv medbestemmelse og samvalg er også relevant i flere kommende Stortingsmeldinger. Retten til å være involvert er lovfestet i Norge, og tydelig presisert og omtalt i Stortingsmelding 10. 

Les mer her 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF