Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Nytt om 5-ASA preparater ved ulcerøs kolitt

Nytt om 5-ASA preparater ved ulcerøs kolitt

Mesalazin ser ut til å endre tarmfloraen i gunstig retning hos pasienter med ulcerøs kolitt.

Publisert: 02.03.2020

Foto: Pixabay
Illustrasjon: Fossmark og Olaisen

Tekst: Lege og stipendiat i forskning på tarmflora, Maya Olaisen 
Overlege i gastroenterologi ved St Olavs Hosptial, professor NTNU Reidar Fossmark

5-aminosalisylsyre (5-ASA) kalles også mesalazin og demper betennelse i tarmslimhinnen hos pasienter med ulcerøs kolitt. Det ble allerede i 1942 rapportert om positive effekt ved ulcerøs kolitt av salazopyrin, som består av både 5-ASA og sulfapyridin, og man fant senere ut at det var 5-ASA som gav den gunstige effekten på tarmslimhinnen hos pasienter med ulcerøs colitt.

I dag eksisterer det mange 5-ASA preparater på markedet, med ulike «innpakninger» av virkestoffet som gir ulik frigjøring av medikamentet gjennom tarmen.

Effekten er doseavhengig og krever at du bruker medisinen jevnlig
Flere studier har vist at den betennelsesdempende effekten er doseavhengig, 2 gram er bedre enn 1 gram og det synes enda bedre å bruke doser høyere enn 2 gram ved aktiv sykdom.

Man har også sett at det går bedre med pasienter som henter ut (og sannsynligvis tar) medisinene som er skrevet ut på resept. Det er ingenting som tyder på at det gir bedre effekt å dele opp døgndosen i 2-3 doseringer per dag, ettersom det går like bra med pasienter nok tar hele døgndosen av 5-ASA på en gang.

Virker lokalt i slimhinnen
Den eksakte virkningsmekanismen til 5-ASA er fortsatt usikker, men man er enige om at medikamentet virker lokalt i tarmslimhinnen enten når det inntas gjennom munnen eller settes som stikkpiller eller klyster.

I flere studier har man sett at pasienter som brukte 5-ASA tabletter og 5-ASA-preparater i endetarmen hadde større sjanse for å bli symptomfri enn pasienter som kun brukte tabletter. Dette skyldes sannsynligvis at pasientene fikk høyere 5-ASA konsentrasjoner i nederste del av tykktarmen og endetarmen med kombinasjonsbehandling enn tabletter alene.

En liten prosentandel pasienter får økt diare eller andre bivirkninger som gjør at 5-ASA-preparater ikke kan brukes, men en stor andel pasienter med UC har god nytte av langtidsbehandling med 5-ASA

5-ASA og bakteriesammensetning i slimhinner hos UC-pasienter
Vi har nylig gjort en studie der vi har undersøkt sammenhengen mellom konsentrasjon av 5-ASA og bakteriesammensetningen i tarmslimhinnen hos pasienter med UC med liten eller ingen sykdomsaktivitet. 5-ASA konsentrasjonen var knyttet til høyere grad av bakteriemangfold, noe man oppfatter som gunstig. Bakterier deles inn på en rekke nivåer, og vi fant at det var en sammenheng mellom 5-ASA konsentrasjon og mengden av 16 bakteriefamilier og 19 bakteriegenus i prøver fra tarmslimhinnen.  

Sammenhengen mellom antatt gunstig bakteriesammensetning og høy konsentrasjon av 5-ASA ble i all hovedsak funnet i slimhinnen og ikke i avføringen. Det viste seg at pasienter som hadde høy konsentrasjon av 5-ASA i tarmslimhinnen hadde betydelig større andel av mange bakterier som man oppfatter som gunstige (f.eks Faecalibacterium), og en mindre andel av en rekke bakterier man oppfatter som ugunstige (f.eks Proteobakterier).

Eksakt på hvilken måte 5-ASA påvirker bakteriesammensetningen i tarmslimhinnen på vet man ikke. Andre studier støtter opp om at 5-ASA ikke bare påvirker pasienten, men at 5-ASA også har direkte effekter på bakteriene i tarmen.

Hvordan skal man som pasient med ulcerøs colitt og 5-ASA-bruker tolke denne informasjonen?
Man vet fra tidligere studier at det går bedre dersom man tar en høy nok dose 5-ASA og husker å ta medisinene.

Årsaken til den positive effekten av effekten av 5-ASA kan til dels skyldes at bakteriesammensetningen nærmest tarmslimhinnen endres i gunstig retning.

Lese mer?
Selve hele forskningsartikkelen i sin helhet her hos Wiley Online Library. 

 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF