Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Ønsker du å bli med i ett av LMFs diagnoseutvalg?

Ønsker du å bli med i ett av LMFs diagnoseutvalg?

​LMF vil gjerne bli bedre kjent med våre medlemmer og bredden av fordøyelsessykdommene som finnes.

Publisert: 15.01.2021

Foto: Pixabay (Overkropp av menneske med gjennomsiktig hud som ser på skjerm med tannhjul og skrifta "who am I".)

LMF vil gjerne bli bedre kjent med våre medlemmer og bredden av de mange ulike, og i noen tilfeller sjeldne, fordøyelsessykdommene. Derfor søker vi nå etter personer med ulike fordøyelsessykdommer for å danne flere diagnoseutvalg.

Formålet er at diagnoseutvalgene blant annet skal gi innspill til LMF i aktuelle saker, delta som brukermedvirkere og bidra med å arrangere medlemsaktiviteter for målgruppen. Vi håper med dette at flere medlemmer skal bli involvert i vårt arbeid, at vi får et styrket medlemstilbud og at flere fordøyelsessyke får en bedre hverdag.

Alle med fordøyelsessykdommer besitter verdifull erfaring som andre kan nyte godt av. Hver sykdomshistorie er unik, men det finnes også mange fellesnevnere. Ved å dele erfaringer og egne opplevelser vil man ikke bare kunne hjelpe andre, men også oppleve egen mestringsfølelse. Vi håper du har lyst til å delta!
 

 Diagnoseutvalgene vil få følgende oppgaver:

 • Bistå med å arrangere medlemsaktiviteter for målgruppen.
 • Gi innspill til LMF i saker relevant for målgruppen.
 • Bistå LMF med å utarbeide relevant informasjonsmateriell.
 • Gi innspill til eller delta som brukermedvirkere i aktuelle forskningsprosjekter.
 • Utveksle erfaringer med andre medlemmer med samme diagnose ved behov.
   

Vi ønsker foreløpig å rekruttere personer til følgende diagnoseutvalg:

 1. Diagnoseutvalget for mikroskopisk kolitt, som:
  • kollagen kolitt og lymfocytær kolitt
 2. Diagnoseutvalget for eosinofile gastrointestinale sykdommer, som:
  • eosinofil gastroenteritt, eosinofil gastritt, eosinofil øsofagitt og eosinofil kolitt.
 3. Diagnoseutvalget for spiserørssykdommer, som:
  • reflukssykdom (gastroøsofageal refluks), spiserørsbetennelse (øsofagitt), spiserørsbrokk, mellomgulvsbrokk og akalasi med mer.
 4. Utvalget for stomi- og reservoaropererte.
 5. Diagnoseutvalget for korttarmsyndrom.
 6. Diagnoseutvalget for gastroparese.
 7. Diagnoseutvalget for irritabel tarmsyndrom (IBS).

Å delta i diagnoseutvalget er frivillig arbeid og du bidrar ut ifra dine egne ønsker og kapasitet, og så lenge du har mulighet. Diagnoseutvalget vil bestå av 2-5 personer som primært vil ha kontakt via e-post og gjennom nettmøter. Det stilles ingen formelle krav utover at du ønsker å bidra og gjøre hverdagen lettere for andre i samme situasjon.

Dersom du er interessert i å bidra ber vi deg ta kontakt med oss på e-postadresse post@lmfnorge.no, gjerne innen 5. februar.

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF