Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Potensielt banebrytende nordisk studie på IBD

Potensielt banebrytende nordisk studie på IBD

NORDTREAT - Første studie som prøver ut persontilpasset medisin for IBD

Publisert: 06.03.2019

Tekst: Marte Hegstad
Kilde: Overlege Marte Lie Høivik, Gastromedisinsk avdeling UIO
Bilde: Pixabay og Marte Lie Høivik 


I desember 2018 bevilget Nordisk råds forskningsavdeling Nordforsk 30 millioner til et forskningsprosjekt med tema persontilpasset medisin for inflammatorisk tarmsykdom (IBD).

Studiet har fått tittelen NORDTREAT–The Nordic IBD treatment strategy trial, og er det første av sitt slag i å teste ut persontilpasset medisin for IBD her i Norden.

Studiet er planlagt å tre i kraft i 2020. Overlege Marte Lie Høivik (bildet) ved Gastromedisinsk avdeling ved Universitetet i Oslo har stor tro på at dette prosjektet vil booste medisinfaglig samarbeid mellom de nordiske landene. 

Hva er persontilpasset medisin, og hvorfor er den så viktig for pasientene?
Persontilpasset medisin er medisin som er valgt for å spesifikt imøtekomme pasientens biologiske egenskaper. Dermed vil behandlingen kunne bli særlig effektiv. Når det gjelder IBD har vi fremdeles ikke utviklet metoder som kan hjelpe oss å forutse hvem som har risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Dette betyr at vi heller ikke kan forutse hvilke IBD-pasienter som trenger de mildeste eller sterkeste medisinene. Dette kan videre føre til både under- og overbehandling - noe som påvirker pasientene både på kort og lang sikt.

Hvordan skal dette testes ut på IBD-pasienter?
I NORDTREAT-studien skal forskerne gjennomføre en klinisk studie hvor nydiagnostiserte IBD-pasienter får tilbud om å ta en spesiell type blodprøve (proteinprofil) som tidligere har vist seg å klare å dele opp IBD-pasienter i risikogrupper fra lav til høy.

Pasientene i lavrisikogruppen vil få behandling i henhold til vanlig rutine (med opptrapping ved behov), mens de i høyrisikogruppen vil bli behandlet med biologisk legemiddel allerede fra starten. Dette kalles «Top down»-behandling.  

Målet er å se om en slik behandling - allerede fra diagnosetidspunktet - vil kunne gi et bedre sykdomsforløp enn pasientene som behandles i henhold til vanlig rutine. Pasientene vil bli sammenlignet med pasienter som følges i IBSEN III-studiet, en studie hvis hovedformål også har vært å finne og teste ut metoder som kan brukes i persontilpasset behandling for IBD-pasienter. 

Jobber for å optimalisere prøven
Blodprøven som brukes i denne studien vil enda ikke tilbys alle IBD-pasienter i dag, da NORDTREAT må forske mer for å perfeksjonere den. I tillegg ønsker forskerne i studiet å lete etter markører også i avføring/tarmflora og vev. Målet er å utvikle en sikker test som består av enten en blodprøve, eller en kombinasjon av flere typer prøver.

Nordisk samarbeid med mange fordeler
Dette studiet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere og klinikere fra Norge, Sverige, Danmark og Island, med svenske professor Jonas Halfvarson fra Ørebro Universitetssykehus i spissen. Her i Norge er det Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo som styrer skuta. Etter hvert skal flere norske sykehus innlemmes i prosjektet.

I tillegg til sykehus, er også pasientforeningene i de berørte landene med i studiet. Her i Norge har LMF støttet søknaden om studiet.

En av de mange fordelene med å gjennomføre studien i Norden er at vi har relativt lik forekomst av IBD, og helsevesenet har stort sett lik infrastruktur. Dermed har forskerne et godt sammenligningsgrunnlag landene imellom.

NORDTREAT-gruppen håper og tror at dette studiet kan være spiren som sår grobunn for videre faglig samarbeid mellom de nordiske landene.

 

 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF