Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Registrer immun-behandling i kjernejournalen din!

Registrer immun-behandling i kjernejournalen din!

Sykepleiere kan nå registrere immunmodulerende behandling som kritisk informasjon i pasientens kjernejournal.

Publisert: 03.04.2018

Alle landets innbyggere har kjernejournal. Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Det betyr at fastlegekontor, legevakter og sykehus i hele Norge har tilgang til den samme informasjonen.

Kjernejournal samler informasjon fra flere kilder og gjør disse opplysningene tilgjengelig både for deg selv og helsepersonell, men du bør allikevel være oppmerksom på at du selv kan være med å påvirke innholdet.
 

Dett kan du gjøre på følgende måter:

1) Du kan logge deg inn på https://helsenorge.no/kjernejournal og selv registrere nærmeste pårørende, spesielle kommunikasjonsbehov og sykdomshistorikk.

2) Kritisk informasjon kan ikke registreres av pasienten selv, men må registreres av lege/sykepleier når du har time for behandling. Nå kan sykepleiere ved gastromedisinske avdelinger registrere at du går på immunmodulerende behandling (altså behandling som påvirker immunforsavret ditt) som kritisk informasjon i din kjernejournal.

Kritisk informasjon er helseopplysninger som det kan være avgjørende at helsepersonell kjenner til i en akuttsituasjon. Dette er opplysninger som kan endre valg av undersøkelse, behandling og oppfølging av deg på sykehus. Herunder går immunsupprimerende behandling som mange med IBD og autoimmun sykdommer behandles med.

Når en har registrert kritisk informasjon vil det varsles  i alle journalsystemer med et rødt kjernejournalsymbol. Dette varselet går til alt helsepersonell, uansett om pasienten henvender seg til fastlege/legevakt eller sykehus og uavhengig av hvor i landet kontakten skjer.

Helsenorge oppfordrer pasienter som går på immunmodulerende behandling om å be om at denne informasjonen blir vurdert lagt som kritisk informasjon i deres kjernejournal, så ta kontakt med din gastrolege eller -sykepleier neste gang du er til behandling.

Vil du vite mer om dette? Les mer på helsenorge.no/kjernejournal

 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF