Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Tarmsyke Tom Helge står uten inntektsgrunnlag etter at de nye AAP-reglene trådte i kraft

Tarmsyke Tom Helge står uten inntektsgrunnlag etter at de nye AAP-reglene trådte i kraft

Er nødt til å få hjelp av mor for å betale husleia si.

Publisert: 12.04.2019

Den nye AAP-ordningen

1. januar 2018 trådte NAVs nye regler om AAP i drift. Målet med endringene er å få folk raskere tilbake i arbeid. 

De nye endringene innebærer blant annet:
- Maksimal ordinær stønadsperiode senkes fra fire til tre år for alle som får innvilget AAP fra 1. januar 2018.
- Det nå stilles strengere krav til at man har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade.
- Den nedre aldersgrensen for å motta tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak endres fra 16 til 18 år.

Mange har nå mistet inntektsgrunnlaget sitt.

Kritikken mot det nye regelverket og NAVs forvaltning av dette, har vært massiv. Mange syke nordmenn fortviler, og støttes av både leger, advokater og NAV-ansatte i dette. 

Dagsavisen skriver at i tillegg til å kutte ned makstiden på ordinær stønadsperiode fra fire til tre år, er det også blitt mye vanskeligere å få forlenget stønadsperioden utover dette. Dette har ført til at mange har mistet all støtte og er blitt nødt til å søke sosialhjelp.

Ifølge NAV-direktør Sigrun Vågeng var det per februar 2019 om lag 600 personer som enda ikke har fått noe vedtak fordi makstida deres er nådd. Dagsavisen skriver videre at det ved utgangen av 2018 var 16.700 færre AAP-mottakere enn i 2017. 

Den 4. april 2019 melder Dagsavisen at innstrammingene i AAP har ført til en økning på 3100 personer som måtte over på sosialhjelp i 2018.  

Tekst: Marte Hegstad
Bilde: Pixabay/privat

Tom Helge Rasmussen Uhlen (30 år) fra Jessheim sliter med både irritabel tarmsyndrom og den sjeldne søvnsykdommen idiopatisk hypersomni. Dette skaper store utfordringer i jobbhverdagen hans. Til tross for store helseplager får han likevel ikke et rødt øre i økonomisk støtte fra NAV.


Irritabel tarm
Irritabel tarm (IBS) er en betegnelse for mageplager som trolig skyldes avvik i tykktarmens funksjon. IBS er en vanlig sykdom som rammer anslagsvis 10-20% av befolkningen. Med andre ord er det et stort problem - for hver enkelt det gjelder og for samfunnet.

På grunn av IBS går Tom Helge ofte på toalettet og har mye vondt i magen.
– Det blir veldig begrenset hva jeg kan gjøre, forteller Tom Helge åpenhjertig. Det kommer veldig an på om jeg har dårlige eller gode dager, og selv på gode dager kan kan jeg ha dårlige dager – om du skjønner hva jeg mener.

Mageplagene tar på kroppen - og gjør ham veldig slapp. Tom Helge sliter også mye med fatigue (kronisk utmattelse).
Planlegging er en essensiell del av hverdagen når magen lever sitt eget liv.
– Hvis jeg skal ut å spise må jeg bedrive detektivarbeid. Jeg må finne ut hva maten inneholder - og bruker mye tid på det for å være helt sikker, sier Tom Helge.

Idiopatisk hypersomni
Idiopatisk hypersomni er ifølge Oslo Universitetssykehus «en sjelden søvnsykdom som kjennetegnes ved økt søvnighet i form av uimotståelig søvntrang på dagtid (EDS; Excessive Daytime Sleepiness) samt ofte store vansker med å våkne etter søvn (sleep drunkeness)».

– Å ha idiopatisk hypersomni er veldig slitsomt. Jeg har unormal stor søvntrang, og jeg får aldri ordentlig god søvn - den er forstyrret.
Selv om Tom Helge har sovet i åtte timer, føler han seg likevel konstant trøtt gjennom hele dagen.
– Jeg føler meg aldri uthvilt, og det spiller inn på magen. Begge sykdommene påvirker hverandre, forklarer han.

Utfordrende jobbhverdag
Tom Helge, som jobber i ARK bokhandel på Jessheim annenhver lørdag, forteller at jobben er en utfordring i seg selv.
– Jeg sliter med å ikke være nok uthvilt. Jeg merker at hvis jeg har dårlige dager og skal på jobb, så blir det vanskelig.

«God jul» fra NAV - inntektsgrunnlaget revet vekk
På grunn av sykdommene sine fikk Tom Helge vedtak på arbeidsavklaringspenger (AAP) første gang i 2016. Han har vært i NAV-systemet i over 10 år, like lenge som diagnosene har styrt livet hans. Tom Helge søkte derfor om å bli ufør i 2018.
– Jeg har hatt rett på AAP mens uføresøknaden ble behandlet. Så fikk jeg avslag, noe jeg klagde på. Da jeg igjen fikk avslag på uføretrygd, hadde jeg i henhold til det nye regelverket ikke krav på AAP lenger, forteller Tom Helge.

– Avslaget kom rundt juletider desember 2018. Litt av en julegave, fortviler han.

Avslag på sosialhjelp
Da AAP-pengene ble tatt fra ham, søkte han sosialhjelp.
– Der har jeg nettopp fått avslag for tredje gang fordi jeg visstnok har tjent for mye penger i desember og januar. Jeg har bare jobbet annenhver lørdag, så dette holder jo ikke. Jeg har vært heldig fordi jeg arvet penger av en venn, men Staten kan jo ikke forvente at jeg skal leve på det.
Tom Helge er for tiden avhengig av støtte fra sin mor for å betale husleia i leiligheten han leier.

– Mor er veldig snill, men hun er uføretrygdet, så situasjonen min har ringvirkninger på veldig mye; på sykdommen min, det sosiale og familien min. Situasjonen påvirker helsa mi negativt, og jeg går rundt og føler meg anspent hele tida. Dette går igjen utover magen, det sier seg selv, forteller han.

Lang ventetid og advokathjelp
Akkurat nå har Helge en klage på uføretrygd inne hos NAV. Han mener han er i den situasjonen han er i nå, fordi saksbehandlerne i NAV har vært for dårlig til å kartlegge restarbeidsevnen hans.
– Hadde de gjort det, hadde jeg kanskje vært ufør nå.
På grunn av sin fortvilede situasjon har Tom Helge en advokat på saken. Hun er tidligere trygdeadvokat og spesialist innenfor feltet.

LMF har vært i kontakt med Tom Helges advokat - som, på grunn av stor saksmengde, ikke har kapasitet til å kommentere saken.

Tom Helge sier at advokaten ikke tror det går så langt som til Trygderetten.
– Jeg var hos legen 11.mars og fikk ny legeerklæring. NAV har ikke vært gode nok i arbeidet med å finne ut hvor stor arbeidsrestevne jeg har, men jeg er optimist på at ting ordner seg når de har funnet ut det. Det er ventetida som er verst, og jeg vet at det er mange som meg. Det er derfor jeg stiller opp til intervju, påpeker Tom Helge.

Klage til Sivilombudsmannen
Den 31.mars forteller Tom Helge:
– Jeg ble enig med avdelingslederen på Nav Ullensaker i februar om at når de hadde mottatt ny legeerklæring i mars, ville de gjøre en ny vurdering. Nå ligger min uføretrygdsøknad hos NAV Klage-instans på grunn av at NAV Arbeid og ytelser har vurdert saken på nytt, men er fortsatt ikke enig med NAV Ullensaker. På den andre siden nekter NAV Ullensaker å etterfølge vedtaket til NAV Arbeid og ytelser. Nå må jeg gå til det skrittet å klage til Sivilombudsmannen angående manglende oppfølging og lang svartid, fortviler Tom Helge.

Hva gjør LMF med saken?
Generalsekretær Arne Schatten informerer at det nye regelverket rammer mange av medlemmene i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF). LMF har mottatt høringsnotat om endringer i AAP og uføretrygd. LMF jobber med å sette seg inn i saken(e) for å finne en strategi for hvordan vi som organisasjon, kan være med på å påvirke de aktuelle beslutningstakere. 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF