Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Verdens Toalettdag 2019

Verdens Toalettdag 2019

Urovekkende mange fordøyelsessyke blir negativt påvirket av toalettfasilitetene på arbeidsplassen sin. Les mer her:

Publisert: 19.11.2019

Tekst: Marte Hegstad
Foto: Pixabay
 

Verdens toalettdag er blitt markert av sivilsamfunnsorganisasjoner den 19. november i mange år, men det var først i 2013 Verdens toalettdag regnes som en offisiell FN-dag.  

Ifølge FN lever 2,3 milliarder mennesker - som er en tredjedel av jordens befolking - under lite tilfredsstillende sanitære forhold. Det er svimlende 892 millioner mennesker som ikke har tilgang til toalett og er nødt til å gå på do ute.
 

Mindre utfordrende i Norge – men likevel vanskelig for fordøyelsessyke
Her i Norge kan vi prise oss lykkelig over at vi ikke er en av de 892 millionene som ikke har tilgang til toalett - og da kanskje spesielt om en har mage- og tarmplager slik som medlemmene i LMF har.

Å være fordøyelsessyk arbeidstaker kan likevel være en utfordring på mange plan; man kan ofte ha magesmerter, luftplager, hyppig og umiddelbar diare, forstoppelse eller stomi som må skiftes, alt som gjør at gode toalettforhold er nødvendig.    

LMF jobber for bedre lydisolering og plassering av toaletter på arbeidsplassene for å minke sykefravær
Her i Norge slipper vi riktignok å gå på do bak en busk - men en skal ikke kimse av en fordøyelsessyk sine utfordringer allikevel.

Man fniser kanskje litt om man hører om noen som har sluppet en brakfis på do under mandagens morgenmøte; men det er sannelig ikke morsomt for den det gjelder!

Skal fordøyelsessyke stå i jobb er det viktig at toalettfasilitetene er optimale.

– Å finne et egnet toalett er noe mange med fordøyelsessykdommer syns er utfordrende. Dette kan spesielt være vanskelig på en arbeidsplass hvor du skal oppholde deg i 8 timer. Økt fokus på lydisolering og plassering av toaletter på arbeidsplasser kan derfor gjøre at flere med fordøyelsessykdommer kan stå i jobb, og det kan redusere sykefraværet, sier generalsekretær i LMF, Mads Johansson.

LMFs handlingsplan for 2019-2020 fokuserer derfor på å jobbe for at flest mulig arbeidsgivere skal tilby toaletter som er godt lydisolert og tilbaketrukket.

Mangelfullt reglement
Direktoratet for byggkvalitet opplyser at byggteknisk forskrift har spesifiserte krav til universell utforming av toalettrom, men den sier ingenting om lydisolering av offentlige toaletter eller toaletter på arbeidsplass:
– Regelverket sier heller ikke noe om hvor toalettene bør være plassert i en offentlig bygning eller på en arbeidsplass. I Byggforskserien – som gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger – heter det at toaletter skal være lett å finne. Men; plassering i byggverk er altså ikke er krav i byggteknisk forskrift.

– Jeg er forundret over at det ikke eksisterer noen krav om verken lydisolering eller plassering av toaletter i offentlige rom eller på arbeidsplasser. LMF vil jobbe videre med denne problematikken og forsøke å få politikere, utbyggere og arbeidsgivere til å bli bevisste på dette, svarer LMFs Johansson.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) melder at selv om plassering og lydisolering av toaletter i offentlige bygg ikke er et krav, er vi heldigvis prisgitt enkeltstående handikaptoaletter her i Norge:
– På de fleste offentlige bygg finnes det handikaptoaletter, som vi vil tro arbeidsgivere vil tilby den gruppen dere jobber på vegne av. I mange andre land er handikaptoaletter integrert i et felles toalettareal, så den norske løsningen er bedre for personer med fordøyelsessykdommer, opplyser seniorrådgiver i FFO, Cato Lie.

Påvirker arbeidshverdagen til mange fordøyelsessyke
LMF har for tiden ute en spørreundersøkelse som skal kartlegge hvordan personer med fordøyelsessykdommer opplever lydisoleringen og plasseringen av toalettene på sin arbeidsplass. Per mandag 18.11.2019 har 214 personer svart på undersøkelsen. Se faktaboks for utfyllende statistikk.

Undersøkelsen viser at hele 73 prosent av de 176 respondentene som er i jobb, opplever at toalettene på sin arbeidsplass i svært liten eller liten grad er lydisolerte. 68 prosent er misfornøyd eller svært misfornøyd med lydisoleringen av toalettene på jobb.

59 prosent opplever at toalettene ikke er diskré plassert, og 57 prosent er misfornøyd eller svært misfornøyd med plasseringen av toalettene på jobb.

Av undersøkelsen kommer det fram at dette påvirker arbeidshverdagen sin på mange måter. For eksempel melder 59 prosent at det er flaut å gå på do på jobb på grunn av utilstrekkelig lydisolering, og hele 69 prosent mener dette påvirker arbeidshverdagen negativt.

Når det gjelder plassering av toalettene synes 51 prosent av respondentene at det er flaut å gå på jobb på grunn av lite diskré plassering, og hele 62 prosent mener dette påvirker arbeidshverdagen deres negativt.

Urovekkende, mener LMF
– Det er svært urovekkende at så mange fordøyelsessyke opplever bekymring og negativt stress mens de er på jobb på grunn av dårlig toalettforhold. Gode toalettforhold er viktig for alle mennesker, og spesielt for personer med fordøyelsessykdommer. Denne problemstillingen snakkes det alt for sjeldent om, og her må temaet på bordet og politikerne på banen, sier LMFs Johansson, som melder at foreningen vil jobbe videre med dette.

Antall respondenter: 214

Hvilken diagnose har du?
Ulcerøs Kolitt: 33,2 % (71 stk)
Irritabel tarmsyndrom: 33,6 % (72 stk)
Crohns: 27,1 % (58 stk)
Andre fordøyelsessykdommer: 6,1 % (13 stk)

Er du i jobb i dag?
Ja: 82,2 % (176 stk)
Nei: 17,8 % (38 stk)

Lydisolering (176 stk, i jobb i dag):
72,8 % opplever at toalettene på sin arbeidsplass i svært liten eller i liten grad er lydisolerte.
68,2 % er enten veldig misfornøyd eller misfornøyd med lydisoleringen av toalettene på arbeidsplassen.
68,8 % mener manglende lydisolering av toalettene på jobb påvirker arbeidshverdagen negativt. 
59,1 % er enten enig eller helt enig i påstanden "Det er flaut å gå på do på jobb pga. dårlig lydisolering av toalettene".
44,6 % er enten enig eller helt enig i påstanden "Jeg forsøker å unngå å gå på do på jobb pga. dårlig lydisolering".
44,3 % er enten enig eller helt enig i påstanden "Dårlig lydisolering av toalettene på jobb gjør at jeg bekymrer meg mer enn nødvendig".
27,8 % er enten enig eller helt enig i påstanden "Dårlig lydisolering av toalettene på jobb gjør at jeg blir mindre fokusert på jobben jeg egentlig skal gjøre".
17,5 % er enten enig eller helt enig i påstanden "Noen ganger tar jeg egen-meldingsdag som kunne vært unngått dersom det hadde vært bedre lydisolering av toalettene på jobb.".
40,8% er enten enig eller helt enig i påstanden «Jeg opplever negativt stress på jobb på grunn av dårlig toalettisolering».

Plassering (176 stk, i jobb i dag):
59,3 % opplever at toalettene på sin arbeidsplass i svært liten eller i liten grad har en diskré plassering.
56,5 % er enten veldig misfornøyd eller misfornøyd med plasseringen av toalettene på arbeidsplassen.
61,6 % mener manglende diskré plassering av toalettene på jobb påvirker arbeidshverdagen negativt. 
51,4 % er enten enig eller helt enig i påstanden "Det er flaut å gå på do på jobb pga. lite diskré plassering av toalettene".
39,6 % er enten enig eller helt enig i påstanden "Jeg forsøker å unngå å gå på do på jobb pga. lite diskré plassering av toalettet."
41,2 % er enten enig eller helt enig i påstanden "Lite diskré plassering av toalettene på jobb gjør at jeg bekymrer meg mer enn nødvendig".
25,4 % er enten enig eller helt enig i påstanden "Lite diskré plassering av toalettene på jobb gjør at jeg blir mindre fokusert på jobben jeg egentlig skal gjøre".
19,8 % er enten enig eller helt enig i påstanden "Noen ganger tar jeg egen-meldingsdag som kunne vært unngått dersom toalettene på jobb hadde hatt en mer diskré plassering.".
39,1% er enten enig eller helt enig i påstanden «Jeg opplever negativt stress på jobb på grunn av lite diskré plassering av toalettene».

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF