Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsarkiv

Verdens Toalettdag 2020

Verdens Toalettdag 2020

1 av 5 blir hjemme fra jobb på grunn av jobbtoalettene

Publisert: 19.11.2020

Forsidefoto: Pixabay

1 av 5 blir hjemme fra jobb på grunn av jobbtoalettene

For personer med alvorlige fordøyelsessykdommer kan plasseringen og utformingen av toalettene på arbeidsplassen være avgjørende for om man går på jobb eller ikke.

I dag er det verdens toalettdag. FN har bestemt at det skal ha sin egen dag, fordi toaletter er så viktige for folks liv og helse.

I Norge bor det rundt 40 000 mennesker som har de inflammatoriske tarmsykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Man anslår at 10-15 % av befolkningen har irritabel tarm (IBS) og i tillegg finnes det en rekke andre fordøyelsessykdommer. De som har fordøyelsessykdommer kan ofte ha magesmerter, luftplager, hyppig og umiddelbar diare, forstoppelse eller stomi som må skiftes. Dette stiller krav til toaletter der man kan ha privatliv.

Fordøyelsesplager er et tema som dessverre er forbundet med skam for mange, og det kan derfor være vanskelig å ha en god dialog med arbeidsgiver om disse utfordringene. Bedre tilrettelagte toaletter vil i mange tilfeller innebære bygningsmessige kostnader, og det er ikke så enkelt for en arbeidstaker å selv presse på for slike endringer. Heldigvis er det slik at enkeltindivider skal slippe å kjempe for sine rettigheter på alle arenaer i livet. Det er derfor myndighetene stiller krav til universell utforming, altså at produkter og omgivelser skal utformes slik at de skal kunne brukes av alle mennesker – selv de med funksjonsnedsettelser.

Men har egentlig toaletter en prioritert plass i arbeidet med universell utforming? Det oppleves som om toalettbåser er standarden mange steder i samfunnet, også på arbeidsplasser. I fjor gjorde Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer en undersøkelse blant våre medlemmer om hvordan de opplever toalettene på sin arbeidsplass. 59 % av de som svarte opplevde at toalettene ikke er diskret plassert og 73 % sier at toalettene i liten eller svært liten grad er lydisolerte. Godt over halvparten oppgir at dette er et stressmoment i arbeidsdagen, og omtrent 1 av 5 svarer at de noen ganger tar en egenmeldingsdag på grunn av dårlig plassering og lydisolasjon av toalettene. Den samfunnsøkonomiske kostnaden av dårlige jobbtoaletter er derfor stor.

Det er svært urovekkende at så mange fordøyelsessyke opplever bekymring og negativt stress på grunn av dårlige toalettforhold på jobb. Dessverre snakkes det alt for sjeldent om denne problemstillingen, både i den offentlige debatten, men også i offisielle handlingsplaner og lovverk. Blant annet har Byggteknisk forskrift (TEK17) spesifiserte krav til universell utforming av toalettrom, men den sier ingenting om lydisolering av toaletter på arbeidsplasser. Regelverket sier heller ikke noe om hvor toalettene bør være plassert i en offentlig bygning eller på en arbeidsplass, utover at de skal være lette å finne.

I forordet i «Regjeringens handlingsplan for universell utforming, 2015-2019», som er underskrevet av helse- og omsorgsminister Bent Høie, barne- og likestillingsminister Solveig Horne og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, står det følgende: «Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. (...) Det er et mål at samfunnet skal ha plass til alle uavhengig av funksjonsnedsettelse.» Likevel har denne handlingsplanen svært lite fokus på den store andelen av nordmenn som sliter med fordøyelsessykdommer.

Regjeringen jobber nå med en ny handlingsplan for universell utforming, og i den forbindelse vil vi oppfordre politikerne til å også huske på oss med usynlige funksjonsnedsettelser - vi som trenger gode toaletter litt mer enn «folk flest» for å fungere i hverdagen. Hvis utforming og plassering av toaletter får større plass i handlingsplaner, lovverk og i debatten rundt universell utforming, så gleder vi oss til en stor feiring på verdens toalettdag 19. november de neste årene!

 

Mads Johansson,

Generalsekretær I Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF)

 

Generalsekretær Mads Johansson i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) forteller at tilbaketrukne, lydisolerte toaletter er avgjørende for at de med de alvorligste fordøyelsessykdommene kan fungere i samfunnet.

Foto: Miriam Ekelund.

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF