Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsartikkel

Stilling ledig!

Stilling ledig!

Er du god til å planlegge arrangementer og ønsker å bli vår nye prosjektleder?

Publisert: 06.01.2020

Foto: Pixabay

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) søker nå en prosjektleder til vårt prosjekt «High five, low FODMAP!». I prosjektet skal det arrangeres en kokkekampskonkurranse for våre medlemmer med utgangspunkt i lavFODMAP-dietten.

Stillingen er en 30 % midlertidig stilling frem til og med 30.11.20 med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Om stillingen:
I dag lever 8-25 % av befolkningen med irritabel tarmsynrom (IBS). Svært mange av disse opplever symptombedring ved å spise matvarer med lavt innhold av FODMAP (Fermenterbare Oligosakkarider Disakkarider Monosakkarider og Polyoler).

Derfor ønsker LMF nå å øke kunnskapen om denne dietten blant våre medlemmer og befolkningen for øvrig ved å arrangere en nasjonal kokkekamp. Som prosjektleder blir du hovedansvarlig for gjennomføringen av kokkekampen fra start til slutt.

Til kokkekampen skal det rekrutteres minimum 15 deltakere fordelt på de fem landsdelene: nord, midt, vest, øst og sør. Hver landsdel skal utgjøre ett lag i kokkekampen. Som prosjektleder vil du ha ansvar for å følge opp deltakerne underveis i prosjektperioden og sette de i kontakt med hverandre. Før kokkekampen skal noen av våre eksterne samarbeidspartnere utarbeide et webinar med faglig og praktisk informasjon om matlaging med lavFODMAP-matvarer. Her vil prosjektleder fungere som en koordinator som sikrer fremgang i arbeidet med webinaret.

Poenget med webinaret er at alle deltakerne skal få en liten innføring i dietten før konkurransen. Vi ønsker at det skal være lav terskel for å delta, uten krav til forkunnskaper.

Selve kokkekampen skal arrangeres høsten 2020. Som prosjektleder må du finne et egnet sted og sørge for at vi har alt utstyret som trengs. Det må lages en god tidsplan for gjennomføringen av konkurransen, matvarer må kjøpes inn, og eventuelle flybilletter og hotell må bookes til deltakerne. Prosjektleder må også rekruttere en jury, men her har vi allerede noen kandidater klare.

Selve konkurransen skal filmes av et eksternt filmselskap, og her vil prosjektleder igjen fungere som en koordinator som sørger for at filmselskapet har den informasjonen de trenger.

Vi ønsker så bred mediedekning som mulig, og prosjektleder må derfor jobbe med markedsføring og informasjonsspredning både i forkant og etterkant av kokkekampen.

Som prosjektleder vil du få bistand fra en prosjektgruppe bestående av frivillige og andre samarbeidspartnere. Øvrig administrasjon vil også være behjelpelig. Du vil ellers bli gitt mye ansvar, frihet og myndighet til å styre din egen arbeidshverdag og utføre arbeidsoppgavene.

LMF har i dag ingen egne kontorer og alle våre ansatte jobber hjemmefra, men vi har ukentlige felles videomøter over nett.

Ytterligere informasjon om prosjektet finnes i prosjektbeskrivelsen som kan sendes ved forespørsel.

De viktigste oppgavene i stillingen er:
· Nedsette en prosjektgruppe og gjennomføre møter i prosjektgruppen.
· Rekruttere deltakere til konkurransen.
· Lage informasjonsskriv til alle deltakerne og svare på eventuelle spørsmål.
· Koordinere arbeidet med utarbeidelsen av webinaret.
· Skrive nyhetssaker om prosjektet til vår nettside og medlemsblad i samarbeid med våre redaktører.
· Rekruttere jurymedlemmer til konkurransen.
· Fastsette sted og dato for konkurransen.
· Sørge for at nødvendig utstyr er på plass.
· Kjøpe inn matvarer.
· Booke flybilletter og hotell til deltakerne.
· Booke et filmselskap som kan filme konkurransen. Holde dialog med         filmselskapet.
· Markedsføre prosjektet før og etter konkurransen.

Ønskede kvalifikasjoner:
·Relevant utdanning på bachelornivå eller høyere er ønskelig. Eventuelt relevant   erfaring kan kompensere for dette. Studenter som er under utdanning er også   velkomne til å søke. 
· Gode språkferdigheter.
· Erfaring med skriftlig arbeid.
· Erfaring med å lede/koordinere prosesser eller arrangementer med mange samarbeidspartnere.
· Kjennskap til målgruppen er en fordel.
· Kjennskap til lavFODMAP-dietten er en fordel.
· Organisasjonserfaring er en fordel.

Vi tilbyr:
· Fleksibel arbeidshverdag og hjemmekontor.
· Gode pensjons- og forsikringsordninger.
· Dyktige og hyggelige kolleger.
· Meningsfylt arbeid.
· Lønnstrinn 48-55 etter den gjeldende hovedlønnstabellen i staten, avhengig av kvalifikasjoner.

Kort om Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
LMF er en pasientforening for personer med inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt), irritabel tarmsyndrom, mikroskopisk kolitt, gastroparese, Eosinofil gastroenteritt, Eosinofil øsofagitt, refluks og andre fordøyelsessykdommer. LMF ble stiftet i 1987 og har over 4200 medlemmer nasjonalt. LMF består av 13 lokallag og har over 100 frivillige. Administrasjonen består av fem ansatte. Vi fremmer medlemmenes interesser overfor politikere og andre beslutningstakere, gir ut kvalitetssikret faglig informasjon om fordøyelsessykdommer og arrangerer forskjellige likepersonstiltak for medlemmer og pårørende. LMF er en aktiv medspiller i internasjonalt arbeid for pasienter med våre diagnoser.

Søknad og CV sendes på mail til mads.johansson@lmfnorge.no snarest og senest innen 19. januar 2020.

For spørsmål om stillingen ta kontakt med generalsekretær Mads Johansson på telefon 97956116/e-post mads.johansson@lmfnorge.no.

Nyheter

 • Vær med og signer LMFs opprop!

  Lovlige tilsetningsstoffer kan fremkalle tarminflammasjon: Ikke la oss bære risikoen! Landsforen

  Les mer
 • Møt Emilie - en nyutdannet stomisykepleier

  Tekst: Marte Gylland Hegstad Foto: Privat Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) har pra

  Les mer
 • Ny database skal gi svar om korona og IBD

  Tekst: Miriam Ekelund FOto: Pixabay «Risikofaktorene forbundet med et mer alvorlig Covid 19-sykd

  Les mer
Se alle nyheter

Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF