Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsartikkel

Vil du bidra med mer kunnskap om arbeidsinkludering?

Er du mellom 18-30 år og har IBS eller IBD? Mastergradsstudent Tonje Grimstad ønsker å komme i kontakt med mage-tarmsyke som kan bidra med mer kunnskap om arbeidsinkludering.

Publisert: 26.10.2021
Vil du bidra med mer kunnskap om arbeidsinkludering?
Masterstudent Tonje Grimstad ønsker å komme i kontakt med personer som vil delta i en studie. Foto: privat

Her er invitasjonen mastergradsstudenten har skrevet til de som kunne tenke seg å være med i studien:

Mitt navn er Tonje Grimstad. Jeg er 26 år, utdannet sosionom og studerer for tiden siste året på master i sosialfag ved OsloMet, fakultet for samfunnsvitenskap. Til våren skal jeg levere masteroppgave, og jeg trenger i den forbindelse informanter til studien.

Jeg har valgt å fordype meg i temaet arbeidsinkludering, mer spesifikt knyttet til personer med IBS og IBD. Bakgrunnen for valg av tema er at jeg mener at det trengs mer forskning på dette området. Det er et tema jeg også tidligere har engasjert meg i - både personlig og gjennom utdanningen. Jeg ønsker med denne studien å undersøke hvordan ungdom med fordøyelsessykdommer opplever møtet med NAV, og hvordan hjelpen fra NAV kan bidra til at flere kan stå i det ordinære arbeidslivet over tid. Hensikten er å få mer kunnskap om arbeidsinkludering av denne gruppen, samt bidra til økt fokus på usynlige sykdommer i arbeidslivet.

Jeg ser etter deg som er mellom 18 og 30 år og som har IBS eller IBD. Du har vært i kontakt med NAV eller har andre erfaringer knyttet til sykdommen og arbeidslivet. Det vil være aktuelt både for deg som er i startfasen av yrkeslivet, og de som allerede har har vært i arbeid noen år. Deltakelse i studien innebærer at du vil stille opp til et individuelt intervju. Intervjuene vil foregå på OsloMets lokaler i Pilestredet i Oslo, i løpet av januar 2022. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten at du må oppgi grunn. Det stilles strenge krav til personvern, og det vil ikke publiseres informasjon som kan spores tilbake til deg.

Vil du delta? Ta kontakt med meg på e-post: tonjeegrimstad@gmail.com

Nyheter

 • Se spennende foredrag hjemmefra

  Gikk du glipp av et webinar du kunne tenkt deg å være med på? I 2021 holdt LMF 20 webinarer, og 10 a

  Les mer
 • Har du en god idé?

  Tekst: Ann Kristin Rødelv For prosjektene det søkes midler for, kan være så mangt; fra aktivitete

  Les mer
 • Fordøyelsen utgave 4 er publisert

  Utgaven har ikke et spesielt tema, men det dreier seg mye om penger i denne utgaven. For LMF har fåt

  Les mer
Se alle nyheter

Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF